miercuri, 21 octombrie 2009

Treptele rugaciunii


Rugaciunea este maică şi împărăteasă peste toate faptele bune. dar cum este  maica tuturor faptelor bune? Că doar marele Apostol Pavel spune: " Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; iar mai mare decât toate este dragostea. Nu spune aşa?
Deci, iată că cea mai mare faptă bună nu-i rugăciunea, după Sfinţii Părinţi, ci este dragostea. Dar de ce totuşi Sfinţii Părinţi au spus că rugăciunea este maică a tutuor faptelor bune? Pentru că ea aduce în sufletul nostru şi dragostea. Dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele nu vin pe altă cale în sufletul nostru, decât pe calea rugaciunii!
Bunăoară să spun : dacă ai supărat pe cineva sau te-a supărat cineva şi începi să-l pomeneşti la rugăciune, numai vezi că, de la o vreme, se ridică ura de la mijloc. Prin rugăciune se taie vrajba şi îndată îl câştigi pe acela şi îl aduce la înţelegere, la unire. De aceea spune Sfântul Maxim :" Când vei vedea pe cineva că te urăşte sau te nedreptăţeşte, fie cu dreptate, fie cu nedreptate, începe să-l pomeneşti la rugăciune. Dar să nu-l pomeneşti, să-i fie lui vre-un rău, că atuncea cade pe tine. Să zici aşa -" Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul, şi pe fratele meu ( xxxxx), că pentru păcatele mele s-a supărat pe mine. Pentru că fratele meu este oglinga mea şi el vede răutăţile mele."
Aşa spune şi Sfântul Ioan Scărarul : " Să nu învinuieşti cumva pe fratele când te rogi pentru el, sau să-i ceri pedeapsă. ", cum îi pun unii în pomelnice la vrăjmaşi. Nu-i voie! Chiar dacă îi puneţi pe unii la vrajmaşi, Biserica ştiţi cum se roagă? Biserica se roagă pentru vrăjmaşi să-i înţelepţească, să le ierte păcatele, să-i ducă la cunoştiinţa adevărului, să-i facă blânzi şi să-i întoarcă cu bine."
Aşa se roagă Biserica. Niciodată Biserica nu vrea să facă rău la nimeni. Că Dumnezeu vrea ca toţi omanii să se mântuiască... Iar noi, când avem supărare, ni se pace că, cutare ne urăşte. Dar Biserica nu" ea nu face deosebire. ea se roagă deopotrivă pentru toţi, ca să fie buni. de aceea, vorbind despre Sfânta Rugăciune, v-am spus că ea se numeşte maica tuturor faptelor bune, pentru că ea aduce în sufletul nostru pe cea mai mare faptă bună: dragostea de Dumnezeu şi dragostea de aproapele.
- text preluat din cartea " Ne vorbeşte părintele Cleopa", editura Episcopiei, 1997