vineri, 22 ianuarie 2010

Prin "post" se înţelege totalitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor alocate, în mod regulat şi organizat, unei poziţii din structura unei organizaţii. Existenţa unei fişe a postului este necesară pentru ca raporturile de muncă să se desfăşoare în condiţii bune, acesta conţinând o serie de informaţii privind limitele de responsabilitate, atribuţiile, interacţiunea cu alte posturi, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care ocupă postul respectiv. Este important ca fişa postului să fie corect întocmită, deoarece în cazul unui conflict de muncă ajuns în instanţă, fişa postului poate fi folosită ca probă.