vineri, 22 ianuarie 2010

Prin "post" se înţelege totalitatea atribuţiilor şi responsabilităţilor alocate, în mod regulat şi organizat, unei poziţii din structura unei organizaţii. Existenţa unei fişe a postului este necesară pentru ca raporturile de muncă să se desfăşoare în condiţii bune, acesta conţinând o serie de informaţii privind limitele de responsabilitate, atribuţiile, interacţiunea cu alte posturi, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care ocupă postul respectiv. Este important ca fişa postului să fie corect întocmită, deoarece în cazul unui conflict de muncă ajuns în instanţă, fişa postului poate fi folosită ca probă.

Fişa postului trebuie să cuprindă:

Date despre locul de muncă
-  denumirea profesiei - luată din Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR),
-  numărul persoanelor angajate pe postul respectiv şi persoana responsabilă de întreaga activitate;
Obiectivul principal al locului de muncă - o singura propoziţie menită să clarifice obiectul postului de muncă în cauză;
Integrarea postului de muncă în structura organizaţională - poziţia postului în structura ierarhică a organizaţiei (sunt definite poziţiile de subordonare, relaţiile cu posturile învecinate, distanţa faţă de posturile superioare etc.);
Cerinţele postului - fiind şi precondiţie pentru angajare, se referă la studii, experienţă, abilităţi (unii angajatori menţionează si trasăturile de personalitate necesare celui care ocupă postul respectiv);
Corespondenţa cu cerinţele postului - studiile, experienţa, abilităţile şi alte informaţii relevante în împlinirea cerinţelor postului;
Responsabilităţi - cuprinde lista de obligaţii care revine deţinătorului locului de muncă şi de care acesta trebuie să se achite (sunt listate responsabilităţile angajatului faţă de colegi, de materiale, de bani, de unelte, de echipamente etc.)
Competenţele locului de muncă - reprezintă performanţele solicitate deţinătorului locului de muncă;
Atribuţiile locului de muncă - angajatul este informat asupra comportamentului pe care trebuie să-l aibă vizavi de unele componente ale activităţii de muncă;
Condiţiile materiale ale muncii - unelte şi materiale cu care se lucrează;
Relaţiile cu ceilalţi angajaţi - relaţiile de muncă cu colegii, cu alte posturi de muncă, cu şefii nemijlociţi şi mijlociţi sau cu persoane din afara organizaţiei; natura relaţiilor (colaborare, consultanţă, control şi îndrumare etc.);
Condiţiile de muncă - se menţionează orele de muncă (orar fix, flexibil, de 8 ore sau de 4 ore etc.), posibilităţile de lucru peste program; munca sedentară sau activă; particularităţile mediului fizic al muncii (vibraţii, acceleraţii, noxe, umiditate etc.);
Salariul şi condiţiile de promovare - condiţiile de salarizare, recompensare, bonusurile şi alte facilităţi acordate angajaţilor; date privind absenteismul, concediile, pensionările etc.;